WEB

♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥


عاشق باش ، ...

دلداده باش ...

دلت را بده دست خودش ! ...

خودش گفته : مصفا کردنش با "من" ...

دلت را به آب بسپار ، زلال و روان ...

تو قلبت را هوایی کن ، خدایی کردنش با من ! ...
دلم شکست ؟!

عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند


اصلا فدای سرت

قضا و بلا بود از سرت دور شد ......

اشکم بی امان می ریزد

مهم نیست

آب روشنی ست


خانه ات تا ابد روشن...
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ
ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﺎﺷﻖِ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ .....

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽِ
ﻋﺸﻘﺶ رﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻓﺖ ....

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﻭﻧﯿﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ
ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻮﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ...

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﻓﺪﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ
ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯾﻦ ....

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺭﻓﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯﺵ ﻧﯿﺴﺖ ....

ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻦ ﺧﺪﺍ..... ﺍﯾﻨﻪ ﺩﻧﯿﺎﺕ ، ﺗﻪِ ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻪ ......
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥


سلام حال من خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه و بیگاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند، با این همه اگر عمری باقی بود طوری ازکنار زندگی می گذرم ، ... که نه دل کسی بر سینه بلرزد و نه این دل ناماندگاری بی درمانم . دیشب برحوالی خوابهایم سالی پربارانی بود خواب باران و پاییزی ناآمده رادیدم دعاکردم که بیایی با من در کنار پنجره بمانی باران ببارد اما دریغ که رفتن راز غریب این زندگیست رفتی پیش ازآنکه باران ببارد. می دانم دل من همیشه پر از هوای تازه بازنیامدن است انگار که تعبیر همه رفتن ها هرگز بازنیامدن است. بی پرده بگویم پس می نویسم، سلام حال من خوب است اما تو باور نکن ! امشب همه چیز رو به راه است همه چیز آرام.....آرام .... باورت می شود ؟ دیگر یاد گرفته ام شبها بخوابم " با یاد تو " تو نگرانم نشو ! همه چیز را یاد گرفته ام ! راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم ! یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم بی صدا کنم ! تو نگرانم نشو !! همه چیز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی ! یاد گرفته ام نفس بکشم بدون تو و به یاد تو ......... یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم ! تو نگرانم نشو ! همه چیز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که بی تو بخندم..... یاد گرفته ام بی تو گریه کنم... و بدون شانه هایت....! یاد گرفته ام که دیگر عاشق نشوم به غیر تو ! یاد گرفته ام که دیگر دل به کسی نبندم .... و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم ! اما هنوز یک چیز هست ... که یاد نگرفته ام ... که چگونه.....! برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم ... و نمی خواهم که هیچ وقت یاد بگیرم .... تو نگرانم نشو !! "فراموش کردنت" را هیچ وقت یاد نخواهم گرفت


♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند

معنی کور شدن را گره ها میفهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین

قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

مرگ خبر که نمی کند !
یک روز می بینی نیامدم یعنی که نیستم !
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

نگاہت را بہ ڪسے بـבوز ڪہ قلبش برای تو بتپہ
چشمانت را با نگاه ڪسے آشنا ڪـטּ ڪہ زنـבگے را בرڪ ڪرבه باشہ
سرت را روی شانہ ہاے ڪسے بگذار
ڪہ از صـבاے تپشہاے قلبت تو را بشناسہ
آرامش نگاہت رو بہ قلبے پیونـב بزטּ ڪہ بے ریاتریـטּ باشہ
لبخنـבت را نثار ڪسے ڪـטּ ڪہ בل بہ زمین نـבاבه باشہ
رویایت رو با چہره ے ڪسے تصویر کـטּ
ڪہ زیبایے را احساس ڪرבه باشہ
چشم بہ راه ڪسے باش ڪہ تو را انتظار ڪشیده باشہ
اما عاشق ڪسے باش ڪہ تڪ تڪ سلولہای بـבنش تقـבس عشق را בرک ڪنـב


♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

گــــــاهے

احســـــــاس میکنم روے دست خدا مانده ام. . .
خستـــــــه اش کرده ام. . .
خودش هم نمے داند
بامن چه کند! ! !
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
وزن دار نمے گویم

قافیہِ ہِم نمے گذارم

بے پرده و رک مے گویم

دلتنــــــــــگم
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
باید خیانت ڪنے............!!.......... تا دیوونه ات باشن...!!

باید دروغ بگے................!!.......تا ہِمیشہِ تو فڪرت باشن...!!

باید ہِے رنگ عوض ڪنے......!!..............تا دوسِت داشته باشن...!!

اگه ساده اے.......!!..........اگه باوفایے...!!


اگه یك رنگے.......!!.........ہِمیشہِ تنہِایے...!!

♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
درد دارد وقتے كه من عاشقانہِ ہِایم رامی نویسم
دیگران یاد عشقشان مے افتند...
اما تو ....
بیخیالے...


♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
گلی از شاخه اگر می چینیم
برگ برگش نکنیم
و به بادش ندهیم
لااقل لای کتاب دلمان بگذاريم
وشبي چند ازآن را هي بخوانيم
شايد از باغچه كوچك انديشه مان
گل روید.
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

هی نیوتن !تو که دم از جاذبه میزنی ، مرا کشف کن !منی را که غم ها مدام جذبم میشوند !...

♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
جایی هست که دیگه کم میاری از اومدنا ؛ رفتنا ؛ شکستنا !جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه ، نره ، واسه همیشه کنارت بمونه …...
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

شکستن دل به شکستن استخوان دنده می‌ماند !از بیرون همه‌چیز رو به راه است اما هر نفس درد ا‌ست که میکشی و من چه درد می کشم !!!...
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
معـشـوقه اي پيــدا كـــرده ام
به نـــام.....
روزگـــــار...........
ايــن روزهـا مرا درآغـوش خـويـش
سـخـت به بـازي گـرفتـه استــــ
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥
♥♥

♥♥
♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
CAT's
BAX
TEMP
(^_^)
Online User

امار بازدید وبلاگ دوستت دارم

Online User ***************************************************************


نشسته ایم


خودم و قلبم..


با هم”نقطه بازی” میکنیم..


زبان نفهم قلبم نمیفهمد “قواعد” بازی را..


تمام خانه ها را با اسم ”تو” پر میکند

************************************************

گفتم خدایا دلگیرم


گفت: حتی از من؟


گفتم خدایادلم را ربوده اند


گفت: پیش از من؟


گفتم خدایا دوری ازمن


گفت: تو یا من؟


گفتم خدایا تنهاترینم


گفت: بیشتر از من؟


گفتم خدایا اینقدرنگو من


گفت: من تو ام تو من!

**************************************************